Grenland Veteranvogn Klubb
 • INNKALLING TIL ÅRSMØTE 1. FEBRUAR 2018

   

  Det avholdes årsmøte for Grenland Veteranvognklubbs medlemmer torsdag 1. februar 2018 kl. 1900 i vårt klubbhus i Porsgrunnsvn. 242.

  Klubbhuset i Porsgrunnsveien 242 ligger på Nenset, i lyskrysset ved Biltilsynet midtveis mellom Skien og Porsgrunn.

  Dagsorden:
  1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Styrets årsberetning for siste beretningsår.

  4. Klubbens reviderte regnskap for siste kalenderår.

  5. Fastsetting av kontingent for det etterfølgende år (2019).
  6. Budsjett for kommende år (2018).
  7. Innmeldte saker. Saker som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest 31. desember. Saker om lovendring må være styret skriftlig i hende senest 1. desember
  8. Utmerkelser.
  9. Valg.

  Medlemmene kan fremme forslag til kandidater til styret. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 3 uker før årsmøtet, dvs. torsdag 12. januar. Jfr. lovenes § 10.2 (Valg). Valgkomiteen består av Tom Ellefsen, Morten Hansen. Styret

   

Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøyer, inkludert motorsykler, scootere og mopeder - ved å ha et aktivt miljø som kan formidle faglig rettledning og være et sosialt bindeledd både for nye som gamle medlemmer.

Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og av teknisk eller historisk interesse.

Klubben skal arrangere turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøyer.